Najczęściej kupowane


 CX safety 
  

CXsafety jest sklepem internetowym firmy Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "Consultrix" z Lublina (COPiB Consultrix | www.consultrix.pl). Jesteśmy jedną z niewielu firm w Polsce, która od ponad dwudziestu lat kompleksowo rozwiązuje problemy ochrony pracy, problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.


=> Prowadzimy szkolenia z zakresu bhp wszystkich grup pracowniczych. Kształcimy osoby na stanowiskach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzimy studia podyplomowe we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.


=> Badamy warunki środowiska pracy. Przeprowadzamy pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, badamy skuteczność ochrony przeciwpożarowej i rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych.


=> Nasi specjaliści, doradcy techniczni pełnią służbę BHP w różnych zakładach pracy. Po ewentualnym zleceniu nam wykonania zadań służby BHP i podpisaniu stosownej umowy wykonujemy bezpłatnie ocenę stanu BHP w każdym zakładzie pracy.


=> Nasz dział handlowy zajmuje się sprzedażą wysokiej jakości, markowych produktów między innymi: buty robocze, rękawice robocze, środki ochrony górnych dróg oddechowych, hełmy ochronne, nauszniki przeciwhałasowe, okulary ochronne, neutralizatory szkodliwego promieniowania oraz inne środki ochrony indywidualnej do większości prac na różnych stanowiskach. Od ponad 2 lat importujemy włoskie produkty ochrony indywidualnej (marki BLS, UNIVET, HELLBERG) oraz najwyższej jakości duńską odzież ochronną i roboczą (marka MASCOT).